HMS, sikring og kvalitet

I WIS Gruppen setter vi alltid helse, miljø og sikkerhet(HMS) samt sikring og kvalitet i forsetet. Det er vår fremste prioritet i alt vi gjør. Vi leverer produkter og tjenester med høy kvalitet, og med fokus på HMS arbeid til enhver tid.

 

Vi har et sertifisert kvalitetssystem i henhold til NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN 1090-1. Vi arbeider etter de føringer som forekommer i disse standardene. Selskapet er også kvalifisert i Achilles.

 

HMS politikk

HMS-arbeidet vårt er basert på følgende målsetting:

 • Ingen personskader
 • Redusere utslipp til ytre miljø til et minimum.
 • Ingen skader på materiell

 

Vi vil arbeide kontinuerlig for å oppnå disse målene ved å:

 • Ha engasjerte ledere som fokuserer på HMS
 • Involvere ansatte i arbeidet
 • Ha nødvendig kompetanse innen HMS i bedriften
 • Gjennomføre risikovurdering av vår virksomhet for å forebygge skader.
 • Fokusere på et lavt sykefravær i bedriften.

 

Kvalitets- og sikkerhetspolitikk

Kvalitet i alt vårt arbeid er grunnlaget for vår forretningsmessige eksistens. Vi er derfor avhengige av hver enkelt medarbeiders innsats for en god totalkvalitet som basis for å kunne opprettholde og ekspandere vår virksomhet.

 • Vi skal levere våre tjenester med høy kvalitet og til rett tid, slik at de oppfyller kundens krav og betingelser.
 • Vi skal utnytte styrken hos våre partnere og leverandører ved gjensidig fordelaktig samarbeid for å utvikle og forbedre vår virksomhet.
 • Vi skal lære av våre feil og tilrettelegge for at alle våre ansatte kan medvirke til kontinuerlig forbedring av alle våre prosesser.

 

West Industri Service AS skal lede, vedlikeholde og organisere kvalitetsarbeidet etter et kvalitetssystem i samsvar med NS-EN ISO 9001. Systemtankegang ved styring av prosessene og fokus på våre interessenters krav og behov er sentralt i alt vårt arbeid.

west industri service, wis gruppen, industri, mekanisk, mekaniker, sveis, sveising, stålkonstruksjon, stål, rør, rørfabrikasjon, industritjenester, industrileverandør, skip, offshore, industrirørlegger, industrimekaniker, platearbeider, sveiser, prosjekt, prosjektleder

Våre sertifiseringer

West Industri Service har et sertifisert kvalitetssystem i henhold til NS-EN ISO 9001:2015, NS-EN ISO 3834-2 og NS-EN 1090-1. Vi arbeider etter de føringer som forekommer i disse standardene. Selskapet er også kvalifisert i Achilles og registrert i EPIM JQS.