Fuel anlegg i Florø

Fuelanlegget ved Florø Lufthavn er levert av West Industri Service. Vårt ansvar var her plassering av tanker, montere nye trapper, plattformer, komplett prefabrikering og montering av røranlegg.

Fuel anlegg i Florø

Fuelanlegget ved Florø Lufthavn er levert av West Industri Service. Vårt ansvar var her plassering av tanker, montere nye trapper, plattformer, komplett prefabrikering og montering av røranlegg.